Av: Toini Thanem og Hilde Skjesol

Brann i enebolig

foto
Foto: LEif Arne Holme