Av: Pål E. Solberg

Elgpåkjørsel på E6 - førte til stopp i trafikken