Av: Karoline Ulvnes

Det var flere ting som ikke stemte da føreren ble stanset