Av: Frank Cadamarteri

Beslagla førerkort etter trafikkuhell i Trondheim