Av: Kristoffer Furberg

Slukket gressklipperbrann ved brannstasjon