Av: Camilla Kilnes

Rykket ut da vinden tok tak i byggemateriale