Av:
  • Norunn Bergesen
  • og Martin Haugland Andersen

Kollisjon mellom bil og buss i Trondheim

foto
Sammenstøt mellom bil og en buss i Midtbyen. Foto: Martin Andersen