Av:
  • Veronica Farshchian
  • og Lea Lauvland Longva

Fører anmeldt etter trafikkontroll