Av: Veronica Farshchian og Lea Lauvland Longva

Fører anmeldt etter trafikkontroll