Av:
  • Stian Wallum

Politiet rykket til Torvet etter amper stemning