Av: Stian Wallum

Politiet rykket til Torvet etter amper stemning