Av: Torjus Aune og Kristoffer Furberg

Fikk tilbake strømmen etter steinras