Av:
  • Torjus Aune
  • og Kristoffer Furberg

Fikk tilbake strømmen etter steinras