Av:
  • Emilie Sofie Olsen
  • og Camilla Kilnes

Da rådyret sprang ut i veien, måtte sjåføren tenke raskt