Av:
  • Preben Brækstad

Tosifret antall forelegg etter kontroll på Heimdal