Av: Malin Noem

Tolv bilister kjørte for fort på E6