Av: Toini Thanem

Hund skal ha bitt mindre hund i Trondheim