Av: Martin Haugland Andersen og Camilla Kilnes

Togtrafikken stanset etter at bil havnet på toglinja

foto
Bilen ble stående i ene sporet. Foto: DAVID ENGMO