Av: Camilla Kilnes

23 sjåfører fikk mindre budsjett i sommer