Av:
  • Norunn Bergesen

To nektet å vedta forelegg