Av: Elise Rønningen

Kvinne kjørte tilfeldigvis inn i en politikontroll - fikk ikke kjøre videre