Av: Stian Wallum

Seks sårede ukrainske soldater lagt inn på St. Olav - flere på vei onsdag

foto
De første krigsskadde fra Ukraina har ankommet Trøndelag. Foto: ERLING SKJERVOLD