Av: Preben Brækstad

Tørkerull påtent i kulvert under jernbanen