Av: Morten Enger og Kari-Anne Aarvåg

Vogntog stanset på E39