Av:
  • Hilde Skjesol
  • og Roy Tommy Bråten

Barn påkjørt av elsparkesyklist