Av:
  • Mia Kristin Midtbø

Masseutglidning på E6-anleggsområde i Malvik

Masser har glidd ut i anleggsområdet til den nye E6 i Malvik Foto: Bertil Lernæs