Av:
  • Frank Cadamarteri
  • og Bård Sande

Bilfører til legevakt etter kollisjon mellom personbil og lastebil