Av: Frank Cadamarteri

Bil i høy fart kolliderte med elg