Av:
  • Kari Kristensen

Politiet: Vær oppmerksomme på dyr langs veiene

Bildet er tatt av avdøde Uke-Adressa fotograf Jon Østeng Hov. Foto: Foto: JON ØSTENG HOV