Av: Pål Solberg

Stenger fylkesvei på grunn av uvær