Av:
  • Berit Baumberger

Avvikler klima-ordning som har finansiert 1500 prosjekter: – Dette er helt hårreisende

De siste fem årene har nesten 1500 klimatiltak i hele Norge blitt finansiert gjennom ordningen. Ingrid Liland (MDG) vil jobbe for å beholde den. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB