Av:
  • Norunn Bergesen

E6 åpnet etter at tankbil sperret