Av: Stian Wallum

Fem personer involvert i trafikkulykke på E6 i Trondheim: Lange køer i nordgående felt