Av:
  • Kari-Anne Aarvåg

Tolletaten stoppet bil med 40 000 sigaretter

foto
Sigarettene lå både i gulv og tak i bilen. Foto: Tolletaten