Av: Espen Rasmussen

Hitra kommune har mistet telefonforbindelsen