Av:
  • Torjus Aune

Seks løse kyr i nærheten av fylkesvei: - Kommer litt brått på