Av:
  • Kristina Bye

To personer fraktet i land etter grunnstøting