Av:
  • Roy Tommy Bråten

Utrivelig stemning da mann ikke fikk kjøre