Av:
  • Kjerstin Rabås

E6-tunnel var stengt i begge retninger