Av: Ståle Langørgen

Ba foreldre hente hjem barna fra Lianvatnet