Av:
  • Torjus Aune
  • og Martin Haugland Andersen

Sammenstøt mellom bil og elsparkesykkel