Av: Ann Iren Bævre

Tekniske problemer med trygghetsalarmene

Det er for tiden tekniske problemer med trygghetsalarmene i Trondheim. Det skriver Trondheim kommune i en pressemelding torsdag. Om lag 5800 brukere er berørt.

Kommunen opplyser at det jobbes intenst, sammen med leverandøren av tjenesten, for å få rettet feilen. Ifølge pressemeldingen regnes det med at feilen blir rettet så fort som mulig.

Dersom en bruker trykker på trygghetsalarmen vil alarmvarslet komme frem til Trygghetspatruljen, men det er problemer med å opprette dialog mellom brukeren og hjelpetjenesten gjennom systemet. Det fører til at Trygghetspatruljen må forsøke å opprette kontakt med brukerne via mobiltelefon, eller andre kanaler, og rykke ut på mange alarmer som vanligvis ikke krever utrykning. Derfor må det trolig forventes noe lengre ventetid enn normalt før Trygghetspatruljen er på plass hos brukeren, melder kommunen.

Siste nytt