Av: Camilla Kilnes og Hilde Skjesol

Rykket ut til slåsskamp på julebord