Av: Emelie Kjærnli Kristiansen

Personbil stanset på E6 og sperret ett felt