Av:
  • Hilde Skjesol

To elever har fått påvist korona