Av:
  • Marianne Tønset
  • og Hilde Skjesol

To biler involvert i trafikkulykke i Trondheim