Av: Marianne Tønset og Hilde Skjesol

To biler involvert i trafikkulykke i Trondheim