Av: Kristina Bye

Flere redningsaksjoner på grunn av elveflom