Av: Karoline Ulvnes

Snart er dette historie: Nå åpnes alle feltene igjen

foto
Buss- og biltrafikken på Sluppen ble lagt om til en midlertidig omkjøringsvei mens gang- og sykkelundergangen bygges ut. Foto: Martin Haugland Andersen