Av: Toini Thanem

Ungdommer i slåsskamp i Trondheim sentrum