Av: Kari-Anne Aarvåg

Rykket ut til slagsmål mellom ti personer