Av: Kari-Anne Aarvåg og Hilde Skjesol

- Meget utfordrende kjøreforhold