Av:
  • Kristoffer Furberg

Bekrefter at vaksiner ikke var utsatt for frost