Av: Kristoffer Furberg

Påkjøring til E6 i Trondheim var stengt